300,00 

zamawiam słodki bufet według oferty – zadatek 300 zł